ปั๊มหอยโข่ง 4 ”x3” EBARA FSJ
23,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปั๊มหอยโข่ง 4 ”x3” EBARA FSJ

 ใช้ได้ทั้งแบบรอบช้า และรอบเร็ว

 ส่งน้ำถ่ายน้ำ ใช้รอบช้า

 ส่งไกล อัดสปริงเกอร์ ใช้รอบเร็ว

สเปคที่รอบ 1450

แรงดันในแนวตั้ง 24-14.5 เมตร

อัตราการไหล 24-90 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 7.5 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที

สเปคที่รอบ 2900

แรงดันในแนวตั้ง 75-60 เมตร

อัตราการไหล 36-120 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 40 แรงม้า 2900 รอบต่อนาที

ใช้กับเครื่องยนต์ 26 แรงม้าขึ้นไป

ใบพัดทองเหลือง

ราคา 23,800 บาท