ปั๊มหอยโข่ง 3”x2.5” EBARA FSJ
20,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปั๊มหอยโข่ง 3”x2.5” EBARA FSJ

ใช้ได้ทั้งแบบรอบช้า และรอบเร็ว

 ส่งน้ำถ่ายน้ำ ใช้รอบช้า

ส่งไกล อัดสปริงเกอร์ ใช้รอบเร็ว

สเปคที่รอบ 1450

แรงดันในแนวตั้ง 23.8-18 เมตร

อัตราการไหล 6-36 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 5.5 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที

สเปคที่รอบ 2900

แรงดันในแนวตั้ง 63-50 เมตร

อัตราการไหล 18-66 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 25-30 แรงม้า 2900 รอบต่อนาที

ใช้กับเครื่องยนต์ 16 แรงม้าขึ้นไป

ใบพัดทองเหลือง

ราคา 20,600 บาท