ปั๊มหอยโข่ง 4”x3” EBARA FSH
19,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปั๊มหอยโข่ง 4”x3” EBARA FSH

 ใช้ได้ทั้งแบบรอบช้า และรอบเร็ว

 ส่งน้ำถ่ายน้ำ ใช้รอบช้า

 ส่งไกล อัดสปริงเกอร์ ใช้รอบเร็ว

 สเปคที่รอบ 1450

แรงดันในแนวตั้ง 17-12.5 เมตร

อัตราการไหล 12-72 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 5.5 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที

สเปคที่รอบ 2900

แรงดันในแนวตั้ง 50-40 เมตร

อัตราการไหล 36-120 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 25 แรงม้า 2900 รอบต่อนาที

ใช้กับเครื่องยนต์ 14 แรงม้าขึ้นไป

ใบพัดทองเหลือง

ราคา 19,600 บาท