ปั๊มหอยโข่ง 3”x2.5” EBARA FSH
15,600.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปั๊มหอยโข่ง 3”x2.5” EBARA FSH

 ใช้ได้ทั้งแบบรอบช้า และรอบเร็ว

 ส่งน้ำถ่ายน้ำ ใช้รอบช้า

 ส่งไกล อัดสปริงเกอร์ ใช้รอบเร็ว

 สเปคที่รอบ 1450

แรงดันในแนวตั้ง 14.3-13 เมตร

อัตราการไหล 6-24 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 2 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที

สเปคที่รอบ 2900

แรงดันในแนวตั้ง 52.2-40.5 เมตร

อัตราการไหล 18-60 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ 15 แรงม้า 2900 รอบต่อนาที

ใช้กับเครื่องยนต์ 10 แรงม้าขึ้นไป

ใบพัดทองเหลือง

ราคา 15,600 บาท