ปั๊มมัลติสเตจ 6”x 6” HITACHI 5 ใบพัด
196,800.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปั๊มมัลติสเตจ 6”x 6” HITACHI 5 ใบพัด

ส่งไกลแนวราบ 12 กิโลเมตร สำหรับท่อเมน 8 นิ้ว

 แนะนำสำหรับสูบน้ำออกจาก บ่อ เหมือง ที่ก้นบ่อลึกมากๆ ประมาณ 100 เมตรแนวตั้ง

 ส่งน้ำขึ้นภูเขา  แนะนำใช้ปั๊มติดเครื่องยนต์ สูงแค่ไหนก็ไปถึงค่ะ

แรงดันในแนวตั้ง 125-90 เมตร

อัตราการไหล 96-189 คิวต่อชม.

ใช้กับมอเตอร์ขนาด 100 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที

ชนเครื่องยนต์ 265 แรงม้าขึ้นไป

ราคา 196,800 เฉพาะปั๊ม