ปั๊มหอยโข่ง 4”x3” CALPEDA
29,400.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ปั๊มหอยโข่ง 4”x3” CALPEDA ขนาดยอดฮิต มาไวไปไวมาก

 เหมาะสมระบบกับท่อเมน 4 นิ้วขึ้นไป

 แรงดันปานกลาง แต่ได้น้ำเยอะ เต็มท่อ 6 นิ้ว

เหมาะกับสวนที่ใช้มินิสปริงเกอร์ หรือหัวน้ำหยด ที่ใช้แรงดันที่หัวไม่มาก

 แรงดันในแนวตั้ง 36.4-30.9 เมตร

 อัตราการไหล 60-120 คิวต่อชม.

 ใช้กับมอเตอร์ 25 แรงม้า 1450 รอบต่อนาที

 ชนเครื่องยนต์ 75 แรงม้าขึ้นไป

ราคา 29,400 บาทคุ้มค่า ทนทาน ยี่ห้อดี ประสิทธิภาพสูง