บอลวาวล์ เหล็กหล่อ ขนาด 1/2” -6 นิ้ว
ราคาขึ้นอยู่กับขนาด
ติดต่อสอบถาม

1/2” ราคา 1320
2” ราคา 1600
2-1/2” ราคา 2080
3” ราคา 2880
4” ราคา 4000
5” ราคา 7600
6” ราคา 9600

ราคาเนท ไม่รวม vat และค่าขนส่งค่า