ข้ออ่อนยาง (FLEXIBLE JOINT) 2 ปล้อง ของใหม่ มือ 1
ราคาขึ้นอยู่กับขนาด
ติดต่อสอบถาม

1-1/2" JIS 10K 600.- , ANSI 150P 490.-
2" JIS 10K 800.- , ANSI 150P 660.-
2-1/2" JIS 10K 900.- , ANSI 150P 900.-
3" JIS 10K 1,160.- , ANSI 150P 1,100.-
4" JIS 10K 1,330.- , ANSI 150P 1,650.-
5" JIS 10K 1,720.- , ANSI 150P 1,930.-
6" JIS 10K 2,230.- , ANSI 150P 2,380.-
8" JIS 10K 3,290.- , ANSI 150P 3,580.-
10" JIS 10K 4,800.- , ANSI 150P 5,150.-
12" JIS 10K 6,150.- , ANSI 150P 7,500.-

**ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าขนส่ง
ราคาอาจมีการเปลียนแปลงโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า