สวมเร็ว แปปลดสวมสายยาง เกลียวใน
ราคาขึ้นอยู่กับขนาด
ติดต่อสอบถาม

สวมเร็ว แปปลดสวมสายยาง เกลียวใน มี 2 ขนาดนะคะ
3 นิ้ว ข้างเดียว 2,200บาท ทั้งชุด 3,200บาท
4 นิ้ว ข้างเดียว 3,000 บาท ทั้งชุด 4,200 บาท

ราคาเนท ไม่รวมvat และค่าขนส่ง