เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 4 สูบ 100 แรงม้า ติดปั๊ม gm 3 ใบพัด
388,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

H=80-150ม.

Q=120-80q/hr.

หมายเหตุ ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า