ปั๊มน้ำ


 

 

 

 ปั๊มดูดเลนพร้อมเครื่องยนต์ 

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัด (มหาชน)