กรองดีส

 กรองดีส สวนส้มสิทธิวงศ์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่


กรองดีส ฟาร์มไก่คุณสมเกียรติ