เรื่อง ท่อ ท่อ

เรื่องท่อน้ำ


            เป็นเรื่องสำคัญมากที่ต้องเน้น  ความจำเป็นที่จะต้องใช้ท่อน้ำอย่างถูกต้องเพราะว่าคนส่วนมาก  ยังใช้ท่อน้ำผิดพลาดบ่อยครั้ง  ก่อให้เกิดความเสียหาย  จะแก้ไขกำลังซื้อก็ไม่เพียงพอ  จำต้องทนใช้  ซึ่งคงไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนั้น 

ตัวอย่างการใช้ท่อน้ำอย่างผิดๆ

            มีโรงเรียนแห่งหนึ่งต้องการใช้น้ำ  200  คิวต่อวัน  สระน้ำอยู่ไกลจาโรงเรียน  1000  เมตร  ใช้ท่อส่งน้ำขนาด  Æ 2”  ยาว  1000 เมตร  ใช้เวลา  10  ชม.  ได้น้ำ  200 คิว / เมตร  กินน้ำมัน  60  ลิตร  เป็นเวลา  1  ปี  ปั๊มน้ำก็เสีย  ผมจึงจึงไปซ่อมเครื่องปั๊มและแก้ระบบท่อน้ำใหม่ทั้งหมดเปลี่ยนท่อเป็น  Æ 4”  ยาว  1000  เมตรแทนขยายท่อดูดจาก  4  เป็น  6  เมื่อเดินเครื่องใหม่เครื่องใช้เวลาเพียง  2  ชม.  ก็ได้ 200  คิว  เท่าตอนแรก  เป็นเวลาเร็วกว่าเดิม  8  ชม.  นอกจากนี้จากที่เคยเสียค่าน้ำมัน  1000  บาทต่อวัน  เหลือเพียง  200  บาท  ถูกกว่า  5  เท่าจากของเดิม  รู้เช่นนี้แล้ว  อยากจะลองจัดระบบท่อน้ำใหม่บ้างไหมครับ

            อีกตัวอย่างหนึ่ง  มีหัวข้อที่ว่า  ไม่มีท่อดีราคาถูก  แน่นอนครับของถูกและดีคงจะหายาก  คิดในแง่เหตุผล  เมื่อลดต้นทุนก็ต้องลดคุณภาพ  เช่น  ท่อที่บางทนแรงดันน้ำได้น้อยกว่าที่จะใช้ท่อรีไซเคิล  ผลคือท่อแตก  ต้องซื้อใหม่ด้วยราคาที่สูงขึ้นเนื่องจากทำยากขึ้นเพราะมีท่อเก่าขวางทางอยู่  ขอฝากไว้พิจารณากันครับ

ขนาดท่อน้ำที่ให้น้ำผ่านได้มาตราฐาน

 

ขนาดของท่อ (นิ้ว)

ปริมาณน้ำผ่าน(ม3/ชม.)

ปริมาณน้ำผ่าน (ลิตร/ชม.)

1

6

6000

1.5

10

10000

2

18

18000

3

35

35000

4

60

60000

5

80

80000

6

100

100000

8

160

160000

10

250

250000

12

400

400000

14

500

500000